Close

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÔ DÂY RỐN NGƯỜI (UC-SCI)

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT  TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ  TỪ MÔ DÂY RỐN NGƯỜI  (UC-SCI)

Tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn người – Công nghệ Modulatist

Công nghệ sản xuất tế bào gốc mô dây rốn người (UC-SCI)

PHÂN LẬP NUÔI CẤY SƠ CẤP

UC-SCI thu nhận tế bào gốc trung mô từ Wharton’s Jelly và Mô màng dây rốn

NUÔI CẤY SƠ CẤP

Thành phầnMSCCultMSCCult PrimaryMSCCult IMSCCult I Primary 
DMEM/F12XXXX
Kháng sinh/kháng nấm
X
X
Huyết thanh bòHuyết thanh ngườiAlbumin người (GMP)XXXX
HEPES

XX
Sodium Pyruvate 

XX
NEAA

XX
Growth factorEGF, bFGF, PDGF, IGFEGF, bFGF, PDGF, IGFEGF, bFGF, PDGF, IGFEGF, bFGF, PDGF, IGF
Glutamine XXXX

TĂNG SINH

THẾ MẠNH CÔNG NGHỆ MSCCULT I

QUY TRÌNH

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Add your ORCID here. (e.g. 0000-0002-7299-680X)

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư