Close

THƯ MỜI BÁO GIÁ (lần 2) Gói thầu mua sắm hóa chất phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất

THƯ MỜI BÁO GIÁ (lần 2) Gói thầu mua sắm hóa chất phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất

THƯ MỜI BÁO GIÁ (lần 2)

Gói thầu mua sắm hóa chất phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất

Kính gửi: các Quý nhà thầu

Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-KHTN ngày 12/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc thành lập Viện Tế bào gốc;

Căn cứ vào Quyết định số 1735/QĐ-KHTN, ngày 31/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Đến 16:30 ngày 12/6/2023, Viện Tế bào gốc chỉ nhận được 01 báo giá của  một đơn vị nên chưa đủ cơ sở để xây dựng dự toán kính phí mua sắm. Vì vậy, để có đủ cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm, Viện Tế bào gốc kính đề các Quý nhà thầu tiếp tục gửi báo giá (lần 2) theo phụ lục chi tiết đính kèm.

Viện Tế bào gốc đề nghị các Quý nhà thầu gửi báo giá theo phụ lục chi tiết kèm theo

Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm

Thời hạn nhận báo giá: 16:30 ngày 20/7/2023

Yêu cầu báo giá:

  • 01 bản chính bằng tiếng Việt
  • Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, lệ phí (nếu có)… bên mua không phải trả bất kỳ chi phí nào thêm
  • Chất lượng hàng hóa mới 100%
  • Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng
  • Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký
  • Bảo hành (đối với trang thiết bị): theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (……tháng)
  • Hình thức gửi báo giá: bản cứng và bản mềm PDF (bản đã đóng dấu)


Địa điểm gửi báo giá:

  • Bản gốc tại: Phòng hóa chất và vật tư – Viện Tế bào gốc
  • Bản sao PDF tại địa chỉ email: cungung@sci.edu.vn

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà B2-3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM

Chân thành cảm ơn.

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư