Close

Lịch khai giảng chương trình đào tạo của Viện Tế Bào Gốc

Lịch khai giảng chương trình đào tạo của Viện Tế Bào Gốc

Viện tế bào gốc xin thông báo chương trình khai giảng các khóa đào tạo cấp chứng chỉ năm học 2020 – 2021.

Tất cả các chương trình đào tạo sẽ được khai giảng tổng vào ngày 14.09.2020.

I. Lớp học nuôi cấy tế bào

  1. Nuôi cấy tế bào cơ bản (CC-B)

            Học phí: 5.000.000 VND/học viên

            Số lượng học viên: 10 học viên/khóa

            Thời lượng: 3 tuần

Lịch khai giảng:

Khóa 1Khóa 2Khóa 3Khóa 4Khóa 5
14/09/202016/11/202018/01/202115/03/202117/05/2021
  • Nuôi cấy tế bào nâng cao I – Tế bào gốc trung mô dây rốn (CC-A1)

Học phí: 25.000.000 VND/học viên

Số lượng học viên: 5 học viên/khóa

Thời lượng: 6 tuần

Lịch khai giảng:

Khóa 1Khóa 2Khóa 3Khóa 4Khóa 5
14/09/202016/11/202018/01/202112/04/202114/06/2021
  • Nuôi cấy tế bào nâng cao II – Tế bào gốc mô mỡ (CC-A2)

Học phí: 25.000.000 VND/học viên

Số lượng học viên: 5 học viên/khóa

Thời lượng: 6 tuần

Lịch khai giảng:

Khóa 1Khóa 2Khóa 3Khóa 4Khóa 5
14/09/202016/11/202018/01/202112/04/202114/06/2021

II. Lớp học viết bản thảo bài báo khoa học

  1. Viết bản thảo bài báo khoa học – Bài báo nghiên cứu (HWM1)

Học phí:           Lý thuyết: 2.000.000 VND/học viên

                                    Thực hành: 2.000.000 VND/học viên

                                    Lý thuyết + Thực hành: 3.500.000/học viên

Số lượng học viên: 15 học viên/khóa

Thời lượng: 2 tuần

Lịch khai giảng:

Khóa 1Khóa 2Khóa 3Khóa 4Khóa 5
14/09/202016/11/202018/01/202115/03/202117/05/2021
  • Viết bản thảo bài báo khoa học – Bài báo tổng quan tường thuật (HWM2)

Học phí:           Lý thuyết: 2.000.000 VND/học viên

   Thực hành: 2.000.000 VND/học viên

Lý thuyết + Thực hành: 3.500.000/học viên

Số lượng học viên: 15 học viên/khóa

Thời lượng: 2 tuần

Lịch khai giảng

Khóa 1Khóa 2Khóa 3Khóa 4Khóa 5
14/09/202016/11/202018/01/202115/03/202117/05/2021
  • Viết bản thảo bài báo khoa học – Bài báo tổng quan phân tích hệ thống và phân tích đa trung tâm (HWM3)

Học phí:           Lý thuyết 2.000.000 VND/học viên

   Thực hành 2.000.000 VND/học viên

Lý thuyết + Thực hành 3.500.000/học viên

Số lượng học viên: 15 học viên/khóa

Thời lượng: 2 tuần

Lịch khai giảng:

Khóa 1Khóa 2Khóa 3Khóa 4Khóa 5
14/09/202016/11/202018/01/202115/03/202117/05/2021

III. Lớp học huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

Học phí: 5.000.000 VND/học viên

Số lượng học viên: 10 học viên/khóa

Thời lượng: 1 tuần

Lịch khai giảng:

Khóa 1Khóa 2Khóa 3Khóa 4Khóa 5
14/09/202012/10/202016/11/202014/12/202018/01/2021

IV. Lớp học phân tích dòng chảy tế bào

  1. FCM cơ bản (FCM-B)

Học phí: 3.500.000 VND/học viên

Số lượng học viên: 10 học viên/khóa

Thời lượng: 2 ngày

Lịch khai giảng:

Khóa 1Khóa 2Khóa 3Khóa 4Khóa 5
14/09/202016/11/202018/01/202115/03/202117/05/2021
  • FCM nâng cao (FCM-A)

Học phí: 7.000.000 VND/học viên

Số lượng học viên: 8 học viên/khóa

Thời lượng: 2 ngày

Lịch khai giảng:

Khóa 1Khóa 2Khóa 3Khóa 4Khóa 5
14/09/202014/12/202015/03/202114/06/202113/09/2021

Xem thông tin các khóa học tại đây

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Add your ORCID here. (e.g. 0000-0002-7299-680X)

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư