Close

PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC VIỆN TẾ BÀO GỐC (LABA) ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO/IEC 17025:2017

PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC VIỆN TẾ BÀO GỐC (LABA) ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO/IEC 17025:2017

Phòng thử nghiệm đánh giá hoạt tính sinh học Viện Tế bào gốc (LABA) chính thức được Tổ chức đánh giá phòng thí nghiệm công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu (hệ thống và kỹ thuật) qua đó phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn sử dụng để chứng minh năng lực kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị ổn định về kỹ thuật, và có độ tin cậy cao.
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 sử dụng để các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phát triển hệ thống quản lý chất lượng, hoạt động hành chính và kỹ thuật. Phòng thử nghiệm, khách hàng, cơ quan quản lý và các cơ quan công nhận cũng có thể sử dụng nó để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn.
Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn và các tổ chức khác nhằm hổ trợ cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về việc thống nhất hóa các chuẩn mực và các thủ tục.
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được ra đời chính là tiền đề cho việc thừa nhẫn lẫn nhau, song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra hai lần hoặc nhiều lần tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp một giấy chứng nhận và được chấp nhận ở mọi quốc gia.

LABA– PTN Đánh giá hoạt tính sinh học của Viện Tế bào gốc là đơn vị duy nhất ở Việt Nam cung cấp các dịch vụ đánh giá hoạt tính sinh học toàn diện từ thông lượng thấp đến đánh giá thông lượng cao, từ đánh giá tế bào phát triển dạng lớp đơn, đến tế bào phát triển dạng cấu trúc 3D, từ tế bào thường, đến tế bào ung thư và tế bào gốc.

Với hệ thống thiết bị hiện đại, hệ thống PTN đạt chuẩn, quy trình thực hiện theo hướng dẫn ISO17025, LABA cung cấp các dịch vụ sàng lọc hoạt tính sinh học đạt 4 tiêu chí: nhanh (rapid), đúng (accuracy), chính xác (precise) và lặp lại được (reproducible).

Phòng TTTT&TCSK

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư