Close

ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Trưởng phòng: TS. NGUYỄN TRƯỜNG SINH

Email: Sinhnguyen@sci.edu.vn

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHĂM SÓC VÀ SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT

Trưởng phòng: ThS. BÙI NGUYỄN TÚ ANH

Email: Anhnguyen@sci.edu.vn

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM

Trưởng phòng: PGS. TS. VŨ BÍCH NGỌC

Email: ngocvu@sci.edu.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT

Trưởng phòng: ThS. TRƯƠNG CHÂU NHẬT

Email: nhattruong@sci.edu.vn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

Trưởng phòng: ThS. NGUYỄN HOÀNG NHẬT TRINH

Email: trinhnguyen@sci.edu.vn

ĐƠN VỊ QUẢN LÍ

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: ThS. TÔ HOÀNG VIỆT XUÂN

Email: Xuanto@sci.edu.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: Bà HỒ THỊ HOA

Email: Hoaho@sci.edu.vn

PHÒNG CUNG ỨNG HOÁ CHẤT VÀ VẬT TƯ

Trưởng phòng: ThS. ĐỖ MINH NGHĨA

Email: nghiado@sci.edu.vn

PHÒNG KINH DOANH SỐ 1

Trưởng phòng: ThS. NGUYỄN TRỌNG HÒA

Email: Hoanguyen@sci.edu.vn

Phó trưởng phòng: ThS. ĐỖ MINH NGHĨA

Email: Nghiado@sci.edu.vn

PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING

Trưởng phòng: ThS. VÕ HỒNG PHÚC

Email: Phucvo@sci.edu.vn

Phó trưởng phòng: Bà ĐẶNG BÍCH PHƯƠNG

Email: Phuongdang@sci.edu.vn

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trưởng phòng: TS. NGUYỄN TRƯỜNG SINH

Email: Sinhnguyen@sci.edu.vn

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trưởng phòng: Ông HUỲNH LÊ THỊNH ĐẠT

Email: Dathuynh@sci.edu.vn

PHÒNG KINH DOANH SỐ 2

Trưởng phòng: Ông HOÀNG NGUYỄN CÔNG TRÌNH

Email: Trinhhoang@sci.edu.vn

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trưởng phòng: TS. PHAN LỮ CHÍNH NHÂN

Email: nhanphan@sci.edu.vn

THỦ KHO

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Nhã Khanh

Email: khanhnguyen@sci.edu.vn

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư