Close

Dương Duy Dương

Nghiên cứu viên

Trưởng nhóm nghiên cứu chip sinh học (BioChip)

Phone:

Email: duongduong@sci.edu.vn

Honors & Awards

Tests & Research

BioChip

Medical Study

  • Off-grid electrical cell lysis microfluidic device utilizing ther-moelectricity and thermal radiation, Chemosensors, 9, 292 (2021). (Cover story for Chemosensors, Volume 9, Issue 10 (October 2021))
  • Construction of microfluidic blood-brain barrier model assisted by 3D coculture on cellulose fiber, Microsyst Technol 27, 3917–3926 (2021).
  • Microfluidic electrical cell lysis for high-throughput and continuous production of cell-free varicella-zoster virus,
  • Biotechnol., 335, 19-26 (2021).
  • Fabrication of polycaprolactone nanofibrous membrane‐embedded microfluidic device for water filtration, J Appl Polym Sci. 137:e49207 (2020).
  • Hybrid elastomer–plastic microfluidic device as a convenient model for mimicking the blood–brain barrier in vitro, Biomed Microdevices 21, 90 (2019).
  • The inhibition of α-amylase and α-glucosidase activities by Physalis angulata L. extract (Ảnh hưởng ức chế của dịch trích cây lồng đèn (Physalis angulata L.) lên hoạt tính của α-amylase và α- glucosidase), S CĐ Công ngh Sinh hc 55, 126-132 (2019).

Quá trình công tác

  • 2023 – Nay

Trưởng nhóm nghiên cứu chip sinh học (BioChip)

Certificates

Skills

0%
Human cell culture
0%
Photolithography
0%
Bioinformatic

Viện Tế bào gốc không chỉ là nơi nghiên cứu dẫn đầu đổi mới sáng tạo về tế bào gốc mà còn ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến về tế bào gốc vào đời sống.

Võ Hồng Phúc
Võ Hồng PhúcTrưởng phòng TTTT và TCSK Viện Tế bào gốc

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư)

Đối với mình, thời gian ở lab là tuổi trẻ, là trưởng thành, là một màu sắc chủ đạo của cuộc sống, là hành trang mà mình chuẩn bị cho tương lai. Và chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian này.

Lê Minh Thuận
Lê Minh Thuậnnhóm Y học tái tạo cơ xương khớp