Close
Phan Lữ Chính Nhân

Tiến sĩ
PHAN LỮ CHÍNH NHÂN

Trưởng nhóm nghiên cứu Sinh học Lão hóa

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

Email: nhanphan@sci.edu.vn

02836361206

Phan Lữ Chính Nhân bắt đầu nghiên cứu ung thư từ năm 2010 tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc sau khi nhận bằng Cử nhân Sinh học. Ông có bằng Thạc sĩ về Sinh lý học Động vật từ năm 2014. Nghiên cứu bậc Thạc sĩ tập trung về biệt hóa tế bào gốc ung thư bằng thuốc thử biểu sinh 5′-aza- 2′- deoxycytidine. Từ năm 2015, ông trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành Sinh lý học trên người và động vật tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Dự án nghiên cứu của ông tập trung vào việc thiết lập và mô tả mô hình nuôi cấy tế bào ung thư ba chiều để sàng lọc thuốc chống khối u. Mô hình này là phương pháp đầy hứa hẹn cho nghiên cứu khám phá thuốc. Ông cũng quan tâm đến việc nghiên cứu phương pháp điều trị ung thư vú bằng cách nhắm mục tiêu vào tế bào gốc ung thư vú. Khi tham gia Chương trình hợp tác của Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam – Đại học California Los Angeles, ông đã được hướng dẫn bởi Giáo sư David Eisenberg của Trung tâm Cố vấn Toàn cầu (CGM) tại Đại học California Los Angeles. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2021 và tiếp tục nghiên cứu về tế bào đồng thời giữ chức vụ quản lý Phó Viện trưởng Viện Tế bào gốc từ năm 2018 thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nghiên cứu của ông gần đây tập trung vào khoa học lão hóa, các cơ chế lão hóa ở mức sinh học phân tử, tế bào, mô và cơ quan.

He initiated cancer research from 2010 in Laboratory of Stem Cell Research and Application after receiving Biology B.S. He got M.S in Animal Physiology from 2014. M.S studying reached on cancer stem cell differentiation by epigenetic reagent 5′-aza- 2′- deoxycytidine. From 2015 he became graduate student in Human and Animal Physiology at University of Science, Vietnam National University-Ho Chi Minh city. His project focuses on establishing and characterizing of three-dimensional cancer cell cultured model for anti-tumor drug screening. This model is promising approach for drug discovery research. He is also interested in studying breast cancer treatment by targeting breast cancer stem cells. By joining in Vietnam National University – University of California Los Angeles Cancer Initiative (VUCI) Program he was a metee of Center for Global Mentoring (CGM) at University of California Los Angeles mentoring by professor David Eisenberg. He graduated PhD in 2021 and continues to do research on cells while holding the management position of Deputy Director of the Stem Cell Institute, University of Sciences, Vietnam National University, Ho Chi Minh City. His research recently focuses on anging science.

Kĩ năng

0%
Nghiên cứu
0%
Giảng dạy
0%
Quản lí

Quá trình công tác

Từ tháng 10/2010 đến 6/ 2015

 • Nghiên cứu viên
  PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

Từ tháng 10/2010 đến 6/ 2015

 • Nghiên cứu sinh trao đổi
  Eisenberg Lab, UCLA-DOE Institute, University of California Los Angeles, USA

Từ tháng 8/2017 đến 12/2017

 • Nghiên cứu viên
  PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

Từ tháng 01/2018 đến 10/2018

 • Nghiên cứu viên
  Viện Tế bào gốc

Từ tháng 11/2018 đến 10/2023

 • Phó Viện trưởng, Nghiên cứu viên
  Viện Tế bào gốc

Từ tháng 11/2023 đến nay

 • Nghiên cứu viên
  Viện Tế bào gốc

Từ tháng 02/2024 đến nay

 • Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế
  Viện Tế bào gốc

Thành tích

Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động

Khoa Học Lão Hóa

Công trình nghiên cứu

1 Effects of autophagy inhibition by chloroquine on hepatic stellate cell activation in CCl4-induced acute liver injury mouse model Le TV, Dinh NBT, Dang MT, Phan NCL, Dang LTT, Grassi G, Holterman AXL, Le HM, Truong NH. J Gastroenterol Hepatol 2022
2 Optimization of the isolation procedure and culturing conditions for hepatic stellate cells obtained from mouse Dang TM, Le TV, Do HQ, Nguyen VT, Holterman AXL, Dang LTT, Phan NCL, Pham PV, Hoang SN, Le LT, Grassi G, Truong NH. Biosci Rep 2021
3 Adipose-Derived Stem Cells Can Replace Fibroblasts as Cell Control for Anti-Tumor Screening Assay Pham PV, Nguyen ST, Phan NL, Do NM, Vo PH. Onco Targets Ther 2020
4 Hopea odorata Extract Can Efficiently Kill Breast Cancer Cells and Cancer Stem-Like Cells in Three-Dimensional Culture More Than in Monolayer Cell Culture Phan NL, Pham KD, Le Minh P, Nguyen MT, Kim NP, Truong KD, Van Pham P. Adv Exp Med Biol 2020
5 A simple high-throughput approach identifies actionable drug sensitivities in patient-derived tumor organoids Phan N, Hong JJ, Tofig B, Mapua M, Elashoff D, Moatamed NA, Huang J, Memarzadeh S, Damoiseaux R, Soragni A. Commun Biol 2019
6 Anti-cancer Effect of Xao Tam Phan Paramignya trimera Methanol Root Extract on Human Breast Cancer Cell Line MCF-7 in 3D Model Lam-Huyen Nguyen-Thi; Sinh Truong Nguyen; Thao Phuong Tran; Chinh-Nhan Phan-Lu; Phuc Van Pham; Trung The Van Adv Exp Med Biol 2018
7 Comparative Clinical Observation of Arthroscopic Microfracture in the Presence and Absence of a Stromal Vascular Fraction Injection for Osteoarthritis Nguyen PD, Tran TD, Nguyen HT, Vu HT, Le PT, Phan NL, Vu NB, Phan NK, Van Pham P. Stem Cells Transl Med 2017
8 Vitamin C stimulates human gingival stem cell proliferation and expression of pluripotent markers Van Pham P, Tran NY, Phan NL, Vu NB, Phan NK. In Vitro Cell Dev Biol Anim 2016
9 Targeting breast cancer stem cells by dendritic cell vaccination in humanized mice with breast tumor: preliminary results Pham PV, Le HT, Vu BT, Pham VQ, Le PM, Phan NL, Trinh NV, Nguyen HT, Nguyen ST, Nguyen TL, Phan NK. Onco Targets Ther 2016
10 Optimization of culture medium for the isolation and propagation of human breast cancer cells from primary tumour biopsies Binh Thanh Vu, Hanh Thi Le, Nhan Lu-Chinh Phan, Phuc Van Pham Biomedical Research and Therapy 2015
11 Low concentrations of 5-aza-2′-deoxycytidine induce breast cancer stem cell differentiation by triggering tumor suppressor gene expression Phan NL, Trinh NV, Pham PV. Onco Targets Ther 2015
12 Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human adipose derived stem cells Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Nhan Lu-Chinh Phan, Dung Minh Le, Nhat Chau Truong, Nhung Hai Truong, Khanh Hong-Thien Bui & Ngoc Kim Phan Biomedical Research and Therapy 2014
13 Activated platelet-rich plasma improves adipose-derived stem cell transplantation efficiency in injured articular cartilage Van Pham P, Bui KH, Ngo DQ, Vu NB, Truong NH, Phan NL, Le DM, Duong TD, Nguyen TD, Le VT, Phan NK. Stem Cell Res Ther 2013
14 Roles of CD44 in stem cells and cancer stem cells. The Research and Biology of Cancer I Phuc Van Pham, Sinh Truong Nguyen, Nhan Lu-Chinh Phan, Ngoc Kim Ngoc iConcept 2013
15 Suppression of human breast tumors in NOD/SCID mice by CD44 shRNA gene therapy combined with doxorubicin treatment Van Pham P, Vu NB, Duong TT, Nguyen TT, Truong NH, Phan NL, Vuong TG, Pham VQ, Nguyen HM, Nguyen KT, Nguyen NT, Nguyen KG, Khat LT, Van Le D, Truong KD, Phan NK. Onco Targets Ther 2012
16 Breast cancer stem cell isolation by single cell sorting, Tissue Culture, Annarita Leva and Rinaldi Laura M.R. (Ed.) Phuc Van Pham, Binh Thanh Vu, Nhan Lu Chinh Phan, Thuy Thanh Duong, Tue Gia Vuong, Giang Do Thuy Nguyen, Thiep Van Tran, Dung Xuan Pham, Minh Hoang Le and Ngoc Kim Phan Intech 2012
17 Downregulation of CD44 reduces doxorubicin resistance of CD44CD24 breast cancer cells Van Phuc P, Nhan PL, Nhung TH, Tam NT, Hoang NM, Tue VG, Thuy DT, Ngoc PK. Onco Targets Ther 2011
18 Differentiation of breast cancer stem cells by knockdown of CD44: promising differentiation therapy Pham PV, Phan NL, Nguyen NT, Truong NH, Duong TT, Le DV, Truong KD, Phan NK. J Transl Med 2011

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư