Close
Luong Quoc Toan

Cử nhân
LƯƠNG QUỐC TOÀN

Chuyên viên

Email: toanluong@sci.edu.vn

0902776206

Tôi bắt đầu làm việc tại Viện Tế bào gốc từ tháng 04/2021 sau khi tốt nghiệp tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh với bằng cử nhân ngành Sinh học. Công việc của tôi là IPC. Tôi giám sát từng công đoạn của quá trình sản xuất, gửi mẫu thành phẩm để kiểm định và đánh giá nhằm đảm bảo chất lượng của thành phẩm ổn định và đồng nhất khi được xuất bán cho khách hàng.

I have been working at Stem cell Insitute since April 2021 after I graduated at University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh city with bachelor’s degree in Biology. My job is Inter Process Communication (IPC). I supervise all processes of manufacture, send samples of finished products to verify and evaluate quality in order to guarantee that quality of finished products is stable and unchanging when they are sold to customers.

Kĩ năng

0%
Đọc hiểu
0%
Giao tiếp
0%
Tin học văn phòng

Quá trình công tác

Từ tháng 04/2021 đến nay

  • Chuyên viên Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Sản xuất thực nghiệm
    Viện Tế bào gốc

Thành tích

Lĩnh vực hoạt động

  • Đảm bảo chất lượng

Công trình nghiên cứu

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư