Close

MEET THE TEAM

Bùi Nguyễn Tú Anh
Bùi Nguyễn Tú Anh
Trưởng PTN Chăm sóc và Sử dụng Động vật (LACU)
Phạm Quốc Việt
Phạm Quốc Việt
Trưởng phòng Quản trị thiết bị và Hóa chất vật tư
Tô Hoàng Việt Xuân
Tô Hoàng Việt Xuân
Trưởng phòng Tổ chức hành chính và Công tác sinh viên
Đỗ Minh Nghĩa
Đỗ Minh Nghĩa
Phó trưởng phòng Kinh doanh và Marketing, Thủ kho
Phạm Thị Thành
Phạm Thị Thành
Nhân viên
Lương Quốc Toàn
Lương Quốc Toàn
Chuyên viên
Huỳnh Lê Thịnh Đạt
Huỳnh Lê Thịnh Đạt
Trưởng phòng Quản trị thiết bị và Cơ sở vật chất
Phan Thị Diễm My
Phan Thị Diễm My
Chuyên viên
Hồ Thị Hoa
Hồ Thị Hoa
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
Nguyễn Lê Khánh Nghi
Nguyễn Lê Khánh Nghi
Chuyên viên
Võ Hoàng Anh
Võ Hoàng Anh
Chuyên viên kiểm soát chất lượng
Nguyễn Thị Hiền Trang
Nguyễn Thị Hiền Trang
Nghiên cứu viên
Thái Minh Hoàng
Thái Minh Hoàng
Nhân viên
Trương Thị Thúy
Trương Thị Thúy
Nghiên cứu viên
Đào Ngọc Hưng
Đào Ngọc Hưng
Chuyên viên
Trần Thụy Hân
Trần Thụy Hân
Nhân viên
Nguyễn Nhã Khanh
Nguyễn Nhã Khanh
Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Kĩ thuật (CSS) Thủ kho
testimonials

What People Say About Us

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư
0
albertino research methods
0
DNA examples taken & reviewed
0
elements gathered & combined
0
albertino community members

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư