Close
5

Thạc sĩ
NGUYỄN NHÃ KHANH

Thủ Kho

Email: khanhnguyen@sci.edu.vn

0981241278

Kĩ năng

0%
Nuối cấy tế bào (Cell culture)
0%
Nuôi cấy sơ cấp mẫu dây rốn (Primary cell culture from umbilical cord tissue)
0%
Flow cytometry

Quá trình công tác

Từ tháng 07/2018 đến 08/2019

 • Nghiên cứu viên
  Viện Tế bào gốc

Từ tháng 08/2019 đến 07/2020

 • Phó trưởng phòng Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Khoa học Kỹ thuật
  Viện Tế bào gốc

Từ tháng 07/2020 đến 02/2022

 • Phó trưởng phòng Quản trị thiết bị và Hóa chất vật tư
  Viện Tế bào gốc

Từ tháng 02/2022 đến nay

 • Trưởng phòng Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Kĩ thuật
  Viện Tế bào gốc
 • Thủ kho

Thành tích

 • Đào tạo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; đào tạo đánh giá viên nội bộ (03-05/11/2021)
 • Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu (15/07/2022)
 • Khóa học quản lý kho chuyên nghiệp (08/11/2022)

Lĩnh vực hoạt động

 • Thủ kho
 • Kỹ thuật viên CSS

Công trình nghiên cứu

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư