Close

Trương Châu Nhật

Nghiên cứu viên

Phone: +84368996480

Email: nhattruong@sci.edu.vn

He graduated with a master’s degree from Vietnam National University, Ho Chi Minh City. His work focuses specifically on mesenchymal stem cell, regenerative medicine, stem cell biology, stem cell aging. He is the author and co-author of many articles in prestigious journals such as Advances in Experimental Medicine and Biology, Cell Tissue Bank, Biomedical Research and Therapy… Now, he is running a topic in the subproject FIRST-SCI (Fostering Innovation through Research, Science and Technology – Stem Cell Institute). Concomitantly, he is in the process of building a new research team on stem cell aging.

Honors & Awards

Tests & Research

Medical Study

Quá trình công tác

  • 2012-Nay

Nghiên cứu viên, Viện Tế bào gốc

  • 2018-2019

Bí thư Chi Đoàn CBT PTN Tế Bào Gốc

  • 2017-2022

Trưởng PTN Nghiên cứu Trung tâm, Viện Tế bào gốc

  • 2022- 11/2022

Trưởng Trung tâm Đào tạo Y sinh, Viện Tế bào gốc

  • 11/2022- nay

Nghiên cứu viên, Viện Tế bào gốc

 

Certificates

Skills

0%
NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC
0%
PHÂN TÍCH ĐỊNH DANH TẾ BÀO GỐC
0%
ĐÔNG LẠNH TẾ BÀO GỐC
testimonials

What People Say About Us

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư