Close
14

Thạc sĩ
TRƯƠNG CHÂU NHẬT

Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Kĩ thuật

Email: nhattruong@sci.edu.vn

0368996480

In 2013, he earned a Master’s degree in Biology from the University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City. Following his graduation, he commenced his research journey at the Lab of Stem Cell – Research and Application, University of Science – VNU-HCM, with a primary focus on mesenchymal stem cells, regenerative medicine, stem cell biology, and stem cell aging. From 2017 onwards, he contributed to the Stem Cell Institute at the University of Science – VNU-HCM. Throughout his career, he authored and co-authored numerous articles in esteemed journals like Advances in Experimental Medicine and Biology, Cell Tissue Bank, Minerva Biotechnology and Biomolecular Research, Biomedical Research and Therapy, among others. Between 2019 and 2020, he led a study as part of the FIRST-SCI project (Fostering Innovation through Research, Science, and Technology – Stem Cell Institute), sponsored by the World Bank. Notably, he achieved significant milestones in the development of mesenchymal stem cell culture medium. In 2021, he took the initiative to form a research team in cancer biology and embarked on a project centered around the immunosurveillance-escape strategies of breast cancer stem cells. During 2023, he served as a visiting researcher at Soragnilab, OHRC, UCLA, delving into the realm of 3D drug screening using an organoid model. Returning to the Stem Cell Institute, University of Science – VNU-HCM in 2024, he dedicated himself to completing his project on breast cancer stem cells.

Kĩ năng

0%
Nuôi cấy tế bào gốc
0%
định danh tế bào gốc
0%
Biệt hoá tế bào gốc

Quá trình công tác

Từ tháng 2014 đến nay

Thành tích

 • Cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG TPHCM 2019
 • Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2020
 • Bằng khen bộ giáo dục 2022
 • Cán bộ trẻ tiêu biểu trường ĐHKHTN 2022

Lĩnh vực hoạt động

 • Tế bào gốc
 • Tế bào gốc trung mô
 • Ung thư
 • Miễn dịch ung thư
 • Sàng lọc thuốc

Công trình nghiên cứu

 1. Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human adipose derived stem cells
 2. Long-term expansion enhances the expression of tumor suppressor genes in human bone marrow-derived mesenchymal stem cells
 3. Xenotransplantation of human umbilical cord derived stem cells for treatment of type 1 diabetes mellitus in mice
 4. Allogeneic umbilical cord-derived mesenchymal stem cell transplantation for treating chronic obstructive pulmonary disease: a pilot clinical study
 5. Roles of cancer stem cells in cancer immune surveillance
 6. Characterization of Senescence of Human Adipose-Derived Stem Cells After Long-Term Expansion
 7. Concise review: The role of cancer-derived exosomes in tumorigenesis and immune cell modulation
 8. Preliminary evaluation of intravenous infusion and intrapancreatic injection of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells for the treatment of diabetic mice
 9. Isolation and proliferation of umbilical cord tissue derived mesenchymal stem cells for clinical applications
 10. Off-the-Shelf Mesenchymal Stem Cell Technology
 11. The role of tumor-derived exosomes in tumor immune escape: A concise review
 12. Interferon-Gamma Increases the Immune Modulation of Umbilical Cord
 13. Derived Mesenchymal Stem Cells but Decreases Their Chondrogenic Potential
 14. Phenotypic and cytogenetic characterization of expanded adipose derived stem cells

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư