Close
THONG BAO 2024 (1)

Thạc sĩ
TRƯƠNG THỊ THÚY

Nghiên cứu viên – PTN Nghiên cứu Trung tâm, Viện Tế bào gốc

Email: thuytruong@sci.edu.vn

0393133820

In 2013, he earned a Master’s degree in Biology from the University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City. Following his graduation, he commenced his research journey at the Lab of Stem Cell – Research and Application, University of Science – VNU-HCM, with a primary focus on mesenchymal stem cells, regenerative medicine, stem cell biology, and stem cell aging. From 2017 onwards, he contributed to the Stem Cell Institute at the University of Science – VNU-HCM. Throughout his career, he authored and co-authored numerous articles in esteemed journals like Advances in Experimental Medicine and Biology, Cell Tissue Bank, Minerva Biotechnology and Biomolecular Research, Biomedical Research and Therapy, among others. Between 2019 and 2020, he led a study as part of the FIRST-SCI project (Fostering Innovation through Research, Science, and Technology – Stem Cell Institute), sponsored by the World Bank. Notably, he achieved significant milestones in the development of mesenchymal stem cell culture medium. In 2021, he took the initiative to form a research team in cancer biology and embarked on a project centered around the immunosurveillance-escape strategies of breast cancer stem cells. During 2023, he served as a visiting researcher at Soragnilab, OHRC, UCLA, delving into the realm of 3D drug screening using an organoid model. Returning to the Stem Cell Institute, University of Science – VNU-HCM in 2024, he dedicated himself to completing his project on breast cancer stem cells.

Kĩ năng

0%
Kỹ năng nuôi cấy tế bào
0%
Kỹ năng giảng dạy và định hướng nghiên cứu
0%
Kỹ năng nghiên cứu trên mô hình động vật

Quá trình công tác

Từ tháng 03/2022 đến nay

  • Viện Tế Bào Gốc – Đại học KHTN – ĐHQG

Thành tích

  • Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2023

Lĩnh vực hoạt động

  • Nghiên cứu viên

Công trình nghiên cứu

1. Huyền, N.T.T., et al., ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU TIA UVA NHÂN TẠO LÊN MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DA CHUỘT NHẮT TRẮNG (Mus musculus var. albino). Tạp chí Khoa học, 2023. 20(6): p. 944.
2. Pham, T.L.-B., et al., Anti-aging effects of a serum based on coconut oil combined with deer antler stem cell extract on a mouse model of skin aging. Cells, 2022. 11(4): p. 597.
3. Do, N.M., et al., Macerated Boesenbergia pandurata extract protects skin against UVB-induced aging: a preclinical randomized controlled trial. Biomedical Research and Therapy, 2023. 10(4): p. 5654-5665.

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư