Close
Profile staff SCI

Thạc sĩ
VÕ HỒNG PHÚC

Trưởng phòng Thông tin truyền thông và Marketing

Nghiên cứu viên

Thủ quỹ

Email: phucvo@sci.edu.vn

He graduated with a bachelor’s degree from the University of Science, VNU-HCM. His work focuses specifically on cancer cell, screening of natural extracts for cancer treatment, and genetic analysis…. He is a member of the screening of natural extract for liver cancer treatment group. He attended scientific conferences and science skills training sessions such as the CRRM3rd in 2017, “How to write manuscript” at Stem Cell Institute… In 2023, He graduated from a biotechnology master’s program at the University of Science, VNU-HCM about aging science.

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Phuc-Vo-22

Kĩ năng

0%
Kỹ năng nuôi cấy tế bào
0%
Kỹ năng giảng dạy và định hướng nghiên cứu
0%
Đánh giá tế bào gốc

Quá trình công tác

Từ tháng 09/2018 đến 03/ 2019

 • Nghiên cứu viên
  Viện Tế bào gốc

Từ tháng 03/2019 đến 03/2020

 • Nghiên cứu viên
  Viện Tế bào gốc
 • Trưởng phòng Thông tin truyền thông và Tổ chức sự kiện
  Viện Tế bào gốc

Từ tháng 03/2020 đến nay

 • Nghiên cứu viên
  Viện Tế bào gốc
 • Trưởng phòng Thông tin truyền thông và Tổ chức sự kiện
  Viện Tế bào gốc
 • Thủ quỹ
  Viện Tế bào gốc

Thành tích

 • Cán bộ trẻ tiêu biểu trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2019
 • Cán bộ trẻ tiêu biểu trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2023
 • Cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM năm 2023

Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu viên nhóm Sinh học lão hóa
 • Thông tin truyền thông và tổ chức sự kiện tại Viện Tế bào gốc
 • Thủ quỹ
 • Giảng viên nuôi cấy tế bào tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Sản xuất thực nghiệm
 • Kĩ thuật viên tại Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ

Công trình nghiên cứu

 1. Vo P, Nguyen S, Do N, Truong K, Pham P. Sodium citrate inhibits proliferation and induces apoptosis of hepatocellular carcinoma cells. BMRAT [Internet]. 21Mar.2020 [cited 14Jan.2021];7(3):3659-66. Available from: http://www.bmrat.org/index.php/BMRAT/article/view/592
 2. Do, N., Nguyen, S., Vo, P., Ngo, T., Truong, K., & Pham, P. (2020). Establishing murine models of hepatocellular carcinoma using NOD/SCID, nude and Balb/c mice: An initial comparative study. Science and Technology Development Journal23(1), 454-460. https://doi.org/10.32508/stdj.v23i1.1767
 3. Pham PV, Nguyen ST, Phan NLC, Do NM, Vo PH. Adipose-Derived Stem Cells Can Replace Fibroblasts as Cell Control for Anti-Tumor Screening Assay. Onco Targets Ther. 2020;13:6417-6423
  https://doi.org/10.2147/OTT.S259114
 4. Nguyen, S., Nguyen, L., Nguyen, T., Vo, P., Do, N., Truong, K., & Pham, P. (2020). Isolation of cancer stem-like cells from hepatocellular carcinoma cell line HepG2 by methods of magnetic-activated cell sorting, spheroid culture, and anti-tumor drug-resistant selection: A primary evaluation. Progress in Stem Cell7(1), 279-289. https://doi.org/10.15419/psc.v7i1.407
 5. Nguyen ST, Do NM, Tran DH, To NB, Vo PH, Nguyen MT, Nguyen NT, Nguyen HX, Truong KD, Van Pham P. Isopanduratin A Isolated from Boesenbergia pandurata Reduces HepG2 Hepatocellular Carcinoma Cell Proliferation in Both Monolayer and Three-Dimensional Cultures. https://doi.org/10.1007/5584_2020_523
 6. Sinh Truong Nguyen; Nghia Minh Do; Phuc Hong Vo; Mai Thi Thanh Nguyen; Nhan Trung Nguyen; Hai Xuan Nguyen; Kiet Dinh Truong; Phuc Van Pham. Selective Cytotoxicity of Some Plant Extracts Against Hepatocellular Carcinoma Cells but Not Mesenchymal Stem Cells: A Pilot Screening. Adv Exp Med Biol. 2020;1292:157-169. doi: 10.1007/5584_2020_525. PMID: 32504389.
 7. Do, N., Nguyen, S., Vo, P., Truong, T., & Pham, P. (2023). Macerated Boesenbergia pandurata extract protects skin against UVB-induced aging: a preclinical randomized controlled trial. Biomedical Research and Therapy10(4), 5654-5665. https://doi.org/10.15419/bmrat.v10i4.806

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư