Close

ĐÁNH GIÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ

ĐÁNH GIÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ

 

Chúng tôi thực hiện dịch vụ đánh giá kiểu hình tế bào gốc trung mô từ mô mỡ, máu cuống rốn, cuống rốn, tuỷ xương…

✤ Định lượng tế bào gốc trung mô
✤ Xác định tỉ lệ tế bào gốc trung mô sống chết
✤ Đánh giá khả năng biệt hoá tế bào gốc trung mô thành tế bào mỡ
✤ Đánh giá khả năng biệt hoá tế bào gốc trung mô thành nguyên bào xương
✤ Đánh giá khả năng biệt hoá tế bào gốc trung mô thành nguyên bào sụn
✤ Đánh giá profile marker bề mặt

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Add your ORCID here. (e.g. 0000-0002-7299-680X)

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư