Close

Đào Thị Thanh Thủy

Nghiên cứu viên

Trưởng phòng Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Kĩ thuật (CSS)

Phone: +84 983567001

Email: thuydao@sci.edu.vn

In 2015, she graduated from University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City, majoring in Biotechnology. She had studied the application of human adipose derived mesenchymal stem cell for treating hindlimb acute ischemia. After completion of her bachelor degree, she worked as researcher at Stem cell Application and Research Laboratory of University of Science.

Her research focused on cartilage tissue engineering using rabbit bone marrow derived mesenchymal stem cell and polycaprolactone scaffold. She finished Master program in Biotechnology of University of Science in 2017. She is currently a researcher of Stem cell Institute, University of Science, VNUHCM. Her study involves using tissue engineering in osteoarthritis treatment and stem cell cryopreservation.

Honors & Awards

Tests & Research

Medical Study

Quá trình công tác

 • 2015-2017
  Nghiên cứu viên, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc
 • 2017-Nay
  Nghiên cứu viên, Viện Tế bào gốc
 • 2018-2021
  Trưởng phòng Phòng TCHC & CTSV, Viện Tế bào gốc
 • 2021- nay
  Trưởng phòng Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Kĩ thuật (CSS)

Certificates

Skills

0%
NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC
0%
PHÂN TÍCH ĐỊNH DANH TẾ BÀO GỐC
0%
ĐÔNG LẠNH TẾ BÀO GỐC
testimonials

What People Say About Us

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Add your ORCID here. (e.g. 0000-0002-7299-680X)

Được học tập và nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc là một trong những điều may mắn nhất của mình. Viện đã cho mình cơ hội được học tập với người thầy rất tuyệt vời, cho mình gia đình thứ hai, cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà MySinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế bào gốc đã cho em cơ hội được học tập và làm việc tại đây.

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
Nguyễn Hồ Thảo NguyênSinh viên năm học 2019 - 2020

Cảm ơn Viện Tế Bào Gốc_ ngôi nhà thân thương, ấm áp đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ dạy em những bài học quý giá_ tất cả sẽ theo em trên chặn đường sau này! Chúc cho Viện ngày một thành công và phát triển !

Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy LinhSinh viên nhóm tín hiệu tế bào ung thư